฿9,490

Ice Maker, Ice Machine, Ice Cube maker, Ice cube /เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่องทำน้ำแข็ง, เครื่อ

Ad Details

ProvinceSurat Thani

Automatic ice maker HZB 55 – IG/ เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ HZB 55 – IG
Produce 24 hours of continuous ice for 55Kg per day /
ผลิตน้ำแข็งอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงสำหรับ 55 กิโลกรัมต่อวัน
Can make 40 ice cubes at a time / ทำน้ำแข็งได้ครั้งละ 40 ก้อน
Ice Storage 4kg / ที่เก็บน้ำแข็ง 4 กก
Can add water to 2 systems / เติมน้ำได้ 2 ระบบ
1. Direct water connection / 1.แบบต่อน้ำตรงท่อน้ำ
2. Manual water filling can be 3.5 liters / 2.แบบเติมน้ำด้วยมือได้ 3.5 ลิตร
LCD control board / บอร์ดควบคุม LCD
Ice Size ( 22 * 22 * 22mm) / ขนาดน้ำแข็ง (22 * 22 * 22 มม.)
Cycle Time 12 – 20min / รอบเวลา 12 – 20 นาที
Can set the timer to shut down / สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้
There is light in the device / มีแสงสว่างในอุปกรณ์
On-off timer with room temperature sensor / จับเวลาเปิดปิดพร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง
modern shape, compact / รูปทรงทันสมัยกะทัดรัด
technical details / รายละเอียดทางเทคนิค
Voltage: 220V / แรงดันไฟฟ้า: 220V
Power: 200W / พลังงาน: 200W
Refrigerant: R600a / สารทำความเย็น: R600a
Dimensions / ขนาด
W=35cm / D=34cm / H=60cm / กว้าง = 35 ซม. / ลึก = 34 ซม. / สูง = 60 ซม
Weight: 21kg / น้ำหนัก 21 กิโลกรัม
Certificate / ใบรับรอง
EMC, CE, CB, ETL / EMC, CE, CB, ETL

Banner Quotation Request